Montáž vchodových dverí: Zvládnete ju aj svojpomocne?

Ak ste už v minulosti montovali okná a zvládli ste to, neznamená to automaticky, že vám montáž vchodových dverí pôjde od ruky. Práve naopak. Vchodové dvere sú ťažké, majú vysokú frekvenciu používania a montujú sa vo výške nášlapnej vrstvy podlahy. To, čo môže spočiatku vyzerať ako výzva, môže skončiť katastrofou.

Montáž vchodových dverí do rodinného domu - svojpomocne

Demontáž starých dverí

Skôr než sa pustíte do montáže nových dverí, je potrebné demontovať tie pôvodné. Ak sa do búrania plánujete pustiť svojpomocne, nezabudnite si to poriadne premyslieť. Máte správne náradie? Plánujete si ho kúpiť iba kvôli búraniu dverí? Ste pripravení niesť riziko za prípadnú popraskanú fasádu, rozbitú podlahu alebo iné škody spôsobené neodbornou demontážou? Dobre zvážte svoje schopnosti, silu a čas, ktorý vyžadujú búracie práce.

Ide o náročné úkony, ktoré sa nezaobídu bez istej dávky zručností a skúsenosti. Práve preto našim zákazníkom neodporúčame realizovať demontáž dverí svojpomocne. Dokonca máme podmienku, že v prípade rekonštrukcie musí demontáž dverí vykonať naša firma. Dvere sa svojpomocne vybúraný otvor nemontujeme.

Často sme totiž na mieste našli stavebný otvor v žalostnom stave, ktorý si vyžadoval značné úpravy, a s tým spojené dodatočné náklady na montáž v podobe stavebného materiálu a stavebných prác. Ak prácu zveríte do rúk našim odborníkom z Luglass, postaráme sa aj o odvoz a likvidáciu odpadu.

Príprava na montáž

Naši montážnici pred samotnou montážou skontrolujú, či na ostení nie sú nejaké nerovnosti a či je podklad dostatočne pevný a čistý. V montážnom otvore nemôže byť ani nadmerná vlhkosť.

Stavebný otvor by mal mať o 2 3 cm väčšiu šírku ako samostatný hliníkový rám dverí. Je to kvôli použitiu izolačného materiálu medzi zárubňou a murivom. Rovnako nie každý otvor je dokonale pravouhlý a rovný, preto v ňom musí byť priestor na manipuláciu s dverami. Zároveň je táto medzera potrebná z dôvodu tepelnej rozťažnosti dverí vplyvom poveternostných podmienok.

Na dverný rám sa pred montážou lepia paropásky parotesné pásky z interiéru a z exteriéru. Parotesné pásky bránia prenikaniu vlhkosti dovnútra (sneh, dážď) a paropriepustné pásky umožňujú prípadnej vlhkosti dostať sa von (varenie, sprchovanie a iné). 

Na trhu sú dostupné aj univerzálne paropásky, ktoré plnia obe funkcie naraz. Montáž bez použitia paropások iba na PUR penu nemusí byť dostatočná. Polyuretánová pena totiž nie je UV stabilná môže časom a vplyvom počasia degradovať, naťahovať vlhkosť a strácať svoje izolačné vlastnosti.

Montáž nových dverí

Dvere montujeme ideálne kombináciou montážnych plechov, ktoré sa kotvia do zárubne po obvode, a turbo skrutiek, ktorými prevŕtame a ukotvíme hliníkový rám a prah dverí.

Zárubňu s namontovanými kotviacimi plechmi vložíme do stavebného otvoru. Je veľmi dôležité, aby boli dvere vypodložené. Dvere musia byť v dokonalej rovine a treba ich dostať do požadovanej výšky tak, aby spolu s podlahou tvorili nulový bod (nášlapná vrstva na podlahe). Na vypodloženie použijeme purenitový alebo hliníkový podkladový profil. 

Hliníkový profil je už z výroby spojený s dvernou konštrukciou. V prípade purenitu je potrebné najskôr na povrch naniesť lepidlo, na ktoré následne položíme prah dverí. Cez prah prevŕtame 2 až 3 turbo skrutky a konštrukciu ukotvíme. Purenitový aj hliníkový profil je možné vyrobiť na mieru podľa toho, aká vysoká je skladba podlahy. Vypodloženie na murivo z izolačných dôvodov neodporúčame.

Rám je teraz potrebné vykajlovať drevenými klinmi (2 po strane pántov a 2 po strane zámku), aby sme zárubňu zafixovali a mohli sa tak venovať jej kotveniu.

Kotviace plechy po obvode rámu prevŕtame skrutkami a kotvíme na hmoždinky do tehly alebo porobetónu. Pre zvýšenie stability celej dvernej konštrukcie hliníkový rám ešte dodatočne ukotvíme turbo skrutkami (3 4 z každého boku a 2 3 zhora), ktoré prevŕtame priamo cez rám až do muriva. Keď sú dvere ukotvené, montážny otvor medzi rámom a murivom vypeníme a zaizolujeme. 

Keď pena úplne vytvrdne, môžeme vybrať drevené kliny. Potom penu prelepíme paropáskami a utesníme ju, čím ju chránime pred prenikaním vlhkosti. V poslednom kroku stačí už iba osadiť dverné krídlo na rám a nastaviť pánty, čo môže byť pre neskúseného montážnika kapitola sama o sebe. 

Preto vždy odporúčame obrátiť sa na skúsených montážnikov, ktorí vedia, čo robia. Inak vo výnimočných prípadoch môže dôjsť až k znefunkčneniu celých dverí.

Na čo si dať pri montáži pozor?

Pri novostavbách sa dvere nemontujú na platňu domu, ale na podkladový profil, ktorý dvere dostane do výšky finálnej vrstvy podlahy. Môže ísť pokojne o 15 alebo 20 cm, pretože do tejto výšky spadá tepelná izolácia, podlahové kúrenie, poter a nakoniec samotná podlaha. Preto treba pri zameraní stavebného otvoru vedieť, v akej výške sa bude nachádzať hotová podlaha.

Častým problémom je tiež nedostatočne pevný podklad, resp. iba provizórne vypodloženie dverí počas montáže. Pri vypodložení dverí hranolmi a následným vypenením priestoru pod prahom sa veľmi často stáva, že dvere skĺznu do jednej strany a stanú sa prakticky nefunkčnými. Treba si dávať pozor aj na slabé tepelné odizolovanie dverí od podkladu, aby sa potom nestalo, že bude pod prahom prefukovať.

Výhody odbornej montáže

Okná a dvere sú prvky architektúry, ktoré jej dávajú základnú funkčnosť. Pri ich výbere sú dôležité nielen tepelno-izolačné hodnoty, ale aj správna montáž. Určite by sa nikto nepotešil, kebyže má doma nové moderné vstupné dvere, cez ktoré po obvode prefukuje kvôli amatérskej montáži. Výroba dverí je len polovica úspechu, druhá polovica je odborná montáž. Pri výmene vždy dbajte na otváranie dverí a statiku domu.

Ponúkame zameranie stavebného otvoru a osadenie vchodových dverí na paropásky, či už ide o novostavbu, alebo rekonštrukciu rodinného domu. 

Máme tím vyškolených profesionálnych montážnikov, ktorí sa riadia podľa slovenských technických noriem STN. Na montované vchodové dvere poskytujeme záruku 5 rokov. Bez montáže je záručná doba skrátená iba na 2 roky a vzťahuje sa iba na samotný produkt a jeho funkčnosť.

Našim zákazníkom vždy odporúčame vchodové dvere aj s montážou na mieru. Iba tak vieme zaručiť 100 % spokojnosť na oboch stranách. Ak zistíte, že sú vaše nové vchodové dvere chybné, nesnažte sa ich opraviť svojpomocne. Za poškodenie dverí v záruke v dôsledku neodbornej opravy je zodpovedný zákazník. Vždy je potrebné kontaktovať dodávateľa dverí, ktorý je povinný tento problém riešiť.

Ak rozmýšľate nad kúpou funkčných a moderných dverí do domu, sme tu pre vás. Radi vás privítame osobne v našej predajni BENEDOOR v Považskej Bystrici, kde vám predstavíme dostupné riešenia. Nájdete nás na adrese Centrum 1746/265 v obchodnom centre BREL.

ZISTITE O DVERÁCH VIAC

Drevené, plastové alebo hliníkové – neviete sa rozhodnúť, aké dvere kúpiť?
Spísali sme sprievodcu výberom vchodových dverí.